منو

مرکز ملی رقابت ریاست جمهوری

مصوبات جلسات

جلسه سیصد و هفتاد و چهار شورای رقابت مورخ 1398/02/09 برگزار شد. تصمیمات شورا به شرح ذیل است:

موضوع اول : بررسی گزارش نحوه اجرای تصمیم جلسه 329 شورای رقابت در خصوص تنظیم بازار حمل و نقل هوایی کشور


اعضای شورا باتفاق آرا مقرر نمودند که لازم است مرکز ملی رقابت با همکاری سازمان هواپیمایی کشوری دستورالعمل‌ها و شیوه‌نامه‌های صادره توسط سازمان هواپیمایی کشوری را از دیدگاه توسعه رقابت و رفع انحصار، بررسی نماید و زمینه‌های احتمالی وقوع انحصار و اخلال در رقابت در شیوه‌نامه های موجود را شناسایی نموده و پیشنهاد اصلاحی برای آن تدوین و جهت بررسی و تصویب به شورا پیشنهاد دهند. ضمناً شکایت آقای علی رییس‌پور در مورد انحصاری بودن مسیر کرمان – تهران – کرمان باتفاق آرا از سوی اعضای شورا رد شد.


موضوع دوم : شکایت شرکت کیهانی صنعت ساوجبلاغ از سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران


اعضای شورا در خصوص موضوع شکایت آقای کیهانی از سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی استان البرز، پس از بحث و بررسی پیرامون موضوع و مطالعه مستندات موجود و بر حسب محتویات پرونده همچنین توضیحات و اظهارات آقای مهندس صالحی نیا مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی(جلسه برگزار شده در مورخ 09/02/1398 در محل مرکز ملی رقابت) مبنی بر اینکه شرکت خصوصی کیهانی صنعت ساوجبلاغ (شاکی)، فاقد دو شرط مذکور در بندهای 2 و 8 چک لیست مربوطه در پایگاه اطلاع‌رسانی هیات مقررات زدایی می‌باشد، (1- عدم ارایه تصویر سند مالکیت یا اجاره زمین و 2- عدم ارایه مصوبه شورای برنامه ریزی استان) لذا اعضای شورا بااکثریت آرا به وارد نبودن شکایت شاکی رای دادند و این شکایت رد شد.