منو

مرکز ملی رقابت ریاست جمهوری

مصوبات جلسات

جلسه سیصد و هشتاد و نه شورای رقابت مورخ 1398/06/02 برگزار شد. تصمیم شورا به شرح ذیل است:

درخصوص موضوع شکایت از کانون وکلا دادگستری و امتناع کانون وکلا و مرکز مشاوران قوه قضاییه از بارگذاری اطلاعات، شرایط و مدارک اخذ پروانه وکالت در پایگاه اطلاع رسانی مجوزهای کسب و کار (www.iranmojavez.ir)، وفق ماده 7 اصلاحی قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44قانون اساسی بویژه تبصره های یک و دو و با توجه به اینکه الزام طرف مقابل شکایات به بارگذاری اطلاعات مجوز ذیربط در پایگاه، ارتباطی با وظایف و اختیارات شورای رقابت نداشته و خارج از دامنه شمول صلاحیت شورا به موجب ماده 7 اصلاحی قانون می باشد؛ اعضای شورا با اکثریت آرا مقرر نمودند با توجه به رویه مورد عمل، تا بارگذاری شرایط در سامانه، امکان ورود شورا به این موضوع وجود ندارد.

logo-samandehi