منو

مرکز ملی رقابت ریاست جمهوری

مصوبات جلسات

جلسه سیصد و هشتاد و نه شورای رقابت مورخ 1398/06/02 برگزار شد. تصمیم شورا به شرح ذیل است:

درخصوص موضوع شکایت از کانون وکلا دادگستری و امتناع کانون وکلا و مرکز مشاوران قوه قضاییه از بارگذاری اطلاعات، شرایط و مدارک اخذ پروانه وکالت در پایگاه اطلاع رسانی مجوزهای کسب و کار (www.iranmojavez.ir)، وفق ماده 7 اصلاحی قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44قانون اساسی بویژه تبصره های یک و دو و با توجه به اینکه الزام طرف مقابل شکایات به بارگذاری اطلاعات مجوز ذیربط در پایگاه، ارتباطی با وظایف و اختیارات شورای رقابت نداشته و خارج از دامنه شمول صلاحیت شورا به موجب ماده 7 اصلاحی قانون می باشد؛ اعضای شورا با اکثریت آرا مقرر نمودند با توجه به رویه مورد عمل، تا بارگذاری شرایط در سامانه، امکان ورود شورا به این موضوع وجود ندارد.