منو

مرکز ملی رقابت ریاست جمهوری

مصوبات جلسات

جلسه سیصد و هفتاد و هفت شورای رقابت مورخ 1398/02/30 برگزار شد. تصمیمات شورا به شرح ذیل است:

اعضای شورای رقابت پس از بررسی ابهامات مطروحه شرکت ملی صنایع پتروشیمی در خصوص اجرای بند الف مصوبه ۳۳۶ شورا با موضوع دستورالعمل تنظیم قیمت سرویس های جانبی (یوتیلیتی )شرکت‌های پتروشیمی فجر و مبین و با عنایت به اعلام انصراف شاکی پرونده (شرکت سرمایه گذاری غدیر) از شرکت پتروشیمی مبین بابت سال های 1395 و 1396؛به شرح ذیل مبادرت به اتخاذ تصمیم نمودند:

۱- با توجه به توافق حاصله فیمابین طرفین پرونده و انصراف کتبی شاکی (شرکت سرمایه گذاری غدیر) از متشکی عنه (شرکت پتروشیمی مبین) در خصوص سال های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶، اعضای شورا با اکثریت آرا تصویب نمودند دستورالعمل صادره موضوع مصوبه ۳۳۶ شورای رقابت برای سال های ۱۳۹۵- ۱۳۹۶ بلااثر و با اعمال اصلاحات ذیل برای سنوات ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ مبنای محاسبه نرخ سرویس های جانبی قرار گیرد:

- اعضای شورا با اکثریت مطلق آرا تصویب نمودند میانگین بازده دارایی های مولد مصرف‌کنندگان سرویس های جانبی در هر یک از مناطق ماهشهر و عسلویه به تفکیک محاسبه گردد.

- اعضای شورا با اکثریت مطلق آرا تصویب نمودند محاسبه میانگین فوق به روش وزنی صورت گیرد.

۲- مقرر گردید دستورالعمل صادره موضوع بند الف تصمیم جلسه ۳۳۶ شورای رقابت ، با لحاظ کردن موارد فوق تنظیم و به ذینفعان ابلاغ گردد.


دستورالعمل تنظیم قیمت سرویس های جانبی (یوتیلیتی) شرکت های پتروشیمی فجر و مبین (سال های 1397-1398)


با عنایت به تصمیم جلسه 302 مورخ 16/05/1396 شورای رقابت "بر اساس دادنامه هیأت تجدید نظر به شماره 92/8/ه مورخ 26/12/1392 پیرامون تجدیدنظرخواهی و تأیید رأی شورای رقابت و ابلاغ آن به طرفین، نظر به تعاریف ردیف 12 و 13 از ماده 1 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی با توجه به انحصاری بودن کالاها و خدمات تولیدی شرکت های پتروشیمی فجر و مبین و به موجب بند (5) ماده 58 همان قانون "؛ شورای رقابت دستورالعمل تنظیم قیمت محصولات دو شرکت فجر و مبین را برای سال های 1397-1398 به شرح ذیل تصویب می نماید:

ماده 1 : تعاریف مورد استفاده در این دستورالعمل عبارتند از:

الف- قانون: قانون اجرای سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن
ب- سرویس های جانبی (یوتیلیتی): شامل کلیه محصولات برق، بخار، اکسیژن، ازت، هوای سرویس، هوای ابزار دقیق، آب خنک کننده مدار باز، آب خنک¬کننده مدار بسته، آب تغذیه دیگ بخار، آب سرویس، آب بدون املاح و آب شیرین میباشد که توسط شرکت های فجر و مبین در مناطق ماهشهر و عسلویه عرضه می¬شود.
ج- تولیدکننده: شرکت های پتروشیمی فجر و مبین
د- مصرف¬کنندگان فعال در بورس: کلیه شرکت های پتروشیمی مصرف کننده سرویس های جانبی شرکت فجر و شرکت مبین که
صورت های مالی آنها به صورت مستقیم یا غیر مستقیم در سامانه کدال قابل دسترسی است. بر این اساس مصرف کنندگان سرویس های جانبی شرکت فجر در منطقه ماهشهر شامل شرکت¬های کارون، بوعلی سینا، بندر امام، فارابی، مارون، لاله، امیرکبیر، خوزستان، تندگویان، اروند، غدیر، فناوران و تخت جمشید می باشند و مصرف کنندگان سرویس های جانبی شرکت مبین در منطقه عسلویه شامل شرکت¬های پتروشیمی زاگرس،پردیس، پلی پروپیلن جم، پارس، جم، نوری، آریاساسول و مروارید هستند. ه- دارایی مولد: آن دسته از دارایی های شرکت که منجر به ایجاد سود عملیاتی می گردد.

ماده 2 : در راستای اجرای بند 5 ماده 58 قانون، دستورالعمل تنظیم نحوه تعیین قیمت سرویس های جانبی شرکت های پتروشیمی فجر و مبین برای سال های 1397-1398 بر مبنای استفاده از میانگین وزنی بازده دارایی های مصرف کنندگان فعال در بورس به شرح ذیل تعیین می شود:


بر اساس درآمد عملیاتی حاصل از رابطه فوق، شرکت ملی صنایع پتروشیمی نرخ فروش هر یک ازسرویس های جانبی را با لحاظ نمودن نوع فرآیند تولید، هزینه ها و سرمایه گذاری صورت گرفته، استخراج و به‌منظور اعمال نسبت به کلیه مصرف‌کنندگان محصولات آنها اعلام می نماید.

تبصره ۱: مأخذ استخراج قیمت از دستورالعمل فوق صورت های مالی حسابرسی شده شرکت ها منتشر شده در سایت کدال (سامانه جامع اطلاع رسانی سازمان بورس و اوراق بهادار) می باشد و لذا قیمت¬های محاسبه شده و ابلاغی صرفاً بر پایه ریالی است.

تبصره۲ : با توجه به اینکه شرکت پتروشیمی مبین واسطه ی انتقال گاز خوراک و سوخت از شرکت ملی گاز به پتروشیمی های منطقه عسلویه می باشد، شرکت ملی صنایع پتروشیمی در محاسبات خود بهای گاز توزیعی را از قیمت تمام شده و درآمدهای فروش کسر و صرفاً هزینه عملیات ارائه شده در خصوص گاز فروش رفته را در بهای تمام شده و درآمد فروش اعمال کند.

تبصره ۳ : شرکت ملی صنایع پتروشیمی می بایست گزارش عملکرد مبتنی بر استخراج و ابلاغ نرخ خدمات و محصولات جانبی و اجرای آن را به شورای رقابت ارائه کند.

logo-samandehi