منو

مرکز ملی رقابت ریاست جمهوری

مصوبات جلسات

با عنایت به تصمیم جلسه 302 مورخ 16/05/1396 شورای رقابت "بر اساس دادنامه هیأت تجدید نظر به شماره 92/8/ه مورخ 26/12/1392 پیرامون تجدیدنظرخواهی و تأیید رأی شورای رقابت و ابلاغ آن به طرفین، نظر به تعاریف ردیف 12 و 13 از ماده 1 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی با توجه به انحصاری بودن کالاها و خدمات تولیدی شرکت های پتروشیمی فجر و مبین و به موجب بند (5) ماده 58 همان قانون"؛ شورای رقابت دستورالعمل تنظیم قیمت محصولات دو شرکت فجر و مبین را برای سال های 1397-1398 به شرح ذیل تصویب می نماید:

ماده 1 : تعاریف مورد استفاده در این دستورالعمل عبارتند از:

الف) قانون: قانون اجرای سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن
ب) سرویس های جانبی (یوتیلیتی): شامل کلیه محصولات برق، بخار، اکسیژن، ازت، هوای سرویس، هوای ابزار دقیق، آب خنک کننده مدار باز، آب خنک کننده مدار بسته، آب تغذیه دیگ بخار، آب سرویس، آب بدون املاح و آب شیرین می باشد که توسط شرکت های فجر و مبین در مناطق ماهشهر و عسلویه عرضه می شود.
ج) تولیدکننده: شرکت های پتروشیمی فجر و مبین
د) مصرف کنندگان فعال در بورس: کلیه شرکت های پتروشیمی مصرف کننده سرویس های جانبی شرکت فجر و شرکت مبین که صورت های مالی آنها به صورت مستقیم یا غیر مستقیم در سامانه کدال قابل دسترسی است. بر این اساس مصرف کنندگان سرویس های جانبی شرکت فجر در منطقه ماهشهر شامل شرکت های کارون، بوعلی سینا، بندر امام، فارابی، مارون، لاله، امیرکبیر، خوزستان، تندگویان، اروند، غدیر، فناوران و تخت جمشید می باشند و مصرف کنندگان سرویس های جانبی شرکت مبین در منطقه عسلویه شامل شرکت های پتروشیمی زاگرس،پردیس، پلی پروپیلن جم، پارس، جم، نوری، آریاساسول و مروارید هستند.
ه) دارایی مولد: آن دسته از دارایی های شرکت که منجر به ایجاد سود عملیاتی می گردد و بر اساس بررسی صورت های مالی شامل آیتم های «موجودی مواد و کالا»، «پیش پرداخت ها» و «دارایی های ثابت مشهود» می-باشند.


ماده 2 : در راستای اجرای بند 5 ماده 58 قانون، دستورالعمل تنظیم نحوه تعیین قیمت سرویس های جانبی شرکت های پتروشیمی فجر و مبین برای سال های 1397-1398 بر مبنای استفاده از میانگین وزنی بازده دارایی های مصرف کنندگان فعال در بورس به شرح ذیل تعیین می شود:


بر اساس نرخ حاصل از نسبت درآمد عملیاتی سال قبل هر شرکت تولیدکننده بر اساس رابطه فوق به درآمد عملیاتی سال قبل آن شرکت موجود در صورت های مالی حسابرسی شده، شرکت ملی صنایع پتروشیمی نرخ فروش هر یک ازسرویس های جانبی را با لحاظ نمودن تسهیم به نسبت یکنواخت بر کلیه اقلام موضوع بند (ب) ماده (1)، استخراج و اعلام می نماید.

تبصره ۱ : مأخذ استخراج قیمت از دستورالعمل فوق صورت های مالی حسابرسی شده شرکت ها منتشر شده در سایت کدال (سامانه جامع اطلاع رسانی سازمان بورس و اوراق بهادار) می باشد و لذا قیمت های محاسبه شده و ابلاغی صرفاً بر پایه ریالی است.

تبصره۲ : با توجه به اینکه شرکت پتروشیمی مبین واسطه ی انتقال گاز خوراک و سوخت از شرکت ملی گاز به پتروشیمی های منطقه عسلویه می باشد، شرکت ملی صنایع پتروشیمی در محاسبات خود بهای گاز توزیعی را از قیمت تمام شده و درآمدهای فروش کسر و صرفاً هزینه عملیات ارائه شده در خصوص گاز فروش رفته را در بهای تمام شده و درآمد فروش اعمال کند.

تبصره ۳ : شرکت ملی صنایع پتروشیمی میبایست گزارش عملکرد مبتنی بر استخراج و ابلاغ نرخ خدمات و محصولات جانبی و اجرای آن را به شورای رقابت ارائه کند.