منو

مرکز ملی رقابت ریاست جمهوری

سوابق تحصیلی:

لیسانس بازرگانی 

سوابق خدمات اجرایی- ( بخش خصوصی و دولتی)

بخش خصوصی: سال های 1347و 1348 در مؤسسه ایران خودرو ( ایران ناسیونال سابق)

بخش حسابداری خرید خارجی

بخش دولتی : شرکت سهامی حسابرسی

مدارج اجرایی بعد از انقلاب تا سال 1360

 • حسابرس
 • سرپرست حسابرسی
 • مدیر حسابرسی
 • عضو هیأت مدیره و سرپرست شرکت حسابرسی
 • عضو هیأت نظارت و رئیس هیأت نظار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

مدارج اجرایی

 • معاون وزیر امور اقتصاد و دارایی در بخش هزینه و خزانه دار کل کشور
 • عضو و رئیس هیأت مؤسس جامعه حسابداران رسمی ایران با حکم وزیر امور اقتصادی و دارایی وقت

مسئولیت ایشان از مهر ماه سال 1387 به بعد:

 • بازنشسته و با حکم وزیر به عنوان مشاور عالی وزیرمنصوب شدندو هم اکنون در این سمت مشغول فعالیت هستند.
 • عضو شورای رقابت با حکم رئیس جمهور
 • عضو هیأت مقررات زدایی با حکم رئیس جمهور
 • عضو هیأت تشخیص صلاحیت حسابداران رسمی با حکم وزیر امور اقتصادی و دارایی

عنوان تألیفات

 • امور خزانه داری و فرآیند گردش نقدی خزانه
 • بررسی و چگونگی ترکیب درآمدها و هزینه های دولت در قانون بودجه سالانه کل کشور
 • بررسی قوانین، طرح ها و لوایح بودجه

 نشان ها و تشویقات

 • کسب نشان درجه 2 خدمت از رئیس جمهور در سال 1378
 • انتخاب به عنوان مدیر نمونه ملی سال 1379
 • دریافت تقدیر نامه از ریاست جمهوری، وزرای امور اقتصادی و دارایی و سایر مقامات کشوری و لشکری در ادوار مختلف