منو

مرکز ملی رقابت ریاست جمهوری

اخبار

جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی، روز شنبه مورخ 28 اردیبهشت، به ریاست رئیس جمهور و با حضور رؤسای قوه مقننه و قضائیه و دیگر اعضاء تشکیل شد. در این جلسه، طرح «تسهیل و رفع موانع تولید» با هدف رونق تولید و توانمندسازی بنگاه‌های تولیدی بررسی و به تصویب رسید. به موجب این تصمیم، شرکت‌های حائز شرایط بند «ز» تبصره ۱۰ قانون بودجه سال ۹۷، می‌توانند تا پایان سال ۹۸ با تجدید ارزیابی دارایی خود، سرمایه شان را افزایش دهند و از معافیت مالیاتی مربوط برخوردار گردند. همچنین به ستاد تسهیل و رفع موانع تولید اجازه داده شد، به منظور جلوگیری از تعطیلی بنگاه‌های تولیدی که طرح احیای تولید و ساماندهی ملی آنها به تأیید ستاد رسیده است، در مورد استمهال و تقسیط برخی از بدهی‌های آنها تصمیم‌گیری نماید.در بخش دیگری از جلسه، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، گزارشی از برنامه تولید و تأمین نیازهای مخابراتی کشور را ارائه نمود و تصمیمات لازم برای پشتیبانی از گسترش خدمات مخابراتی و حمایت از بروز رسانی فناوری‌های ارتباطی و تأمین مالی پروژه‌ها اتخاذ شد.منبع: پایگاه اطلاع رسانی دولت
مورخ 28 اردیبهشت1398
روابط عمومی مرکز ملی رقابت