منو

مرکز ملی رقابت ریاست جمهوری

اخبار

مبارزه با فساد یکی از مهم‌ترین اهدافی است که نه تنها در ایران بلکه در تمام کشورهای دنیا دنبال می‌شود و به این منظور، با شیوه‌های مختلفی در هر کشور به اجرا در می‌آید. در این راستا معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران، گزارشی از صندوق بین‌المللی پول منتشر کرده که در آن به نمونه‌هایی از اقدامات ۲۱ کشور در زمینه مبارزه با فساد پرداخته شده است. بر اساس این گزارش، به عنوان مثال «شیلی» به منظور مقابله با فساد، به بررسی نقاط ضعف موسسات و نهادهای مالی پرداخته و علاوه بر بهبود حسابرسی مالی، اصلاحات قانونی و تصویب قانون شفافیت، قانون جلوگیری از تضاد منافع در بخش عمومی را تصویب و سیستم خرید الکترونیکی را راه‌اندازی کرده است.
مبارزه با فساد در «گرجستان» نیز از طریق تغییرات عمده سیاستی، اصلاحات خدمات عمومی، تمرکز بر ایجاد رقابت، استخدام بر اساس شایستگی و ایجاد اظهارنامه‌های اجباری دارایی دنبال شده است. «هندی ها» هم توانسته‌اند با دیجیتال‌سازی، ایجاد سیستم خرید الکترونیکی به منظور افزایش رقابت و بهبود کیفیت ساختاری، ایجاد پلت فرم الکترونیکی برای مدیریت برنامه‌های اجتماعی و ایجاد ممیزی‌های اجتماعی و افزایش نقش موسسات حسابرسی عالی، گام‌های موثری در این مسیر بردارند. در «تاجیکستان»، استفاده از پرونده‌های الکترونیکی در کاهش هزینه‌های انطباق اسنادی و بهبود پرداخت مالیات توانسته گامی مهم در مبارزه با فساد باشد. صندوق بین‌المللی پول هشت پیشنهاد برای مبارزه با فساد ارائه کرده که عبارتند از: اول؛ در زمینه کاهش فساد علاوه بر نقش دولت‌ها در اعمال اصلاحات قانون و خدمات عمومی، تقویت موسسات و نهادهای مالی نیز بخش مهمی از اصلاحات ضدفساد در بسیاری از کشورها بوده است. دوم؛ بهبود نهادها و شیوه‌های مالی برای افزایش صداقت و پاسخگویی در سطح عمومی ضروری است. سوم؛ به منظور اطمینان کشورها از فعالیت‌های مناسب نهادهای مالی، در روند مبارزه با فساد برخی اقدامات اساسی در این زمینه مانند تعهد قوی سیاسی برای اصلاحات جامع و عمیق در موسسات مالی، تضمین یکپارچگی مالی، شفافیت و نظارت خارجی برای ارتقای پاسخگویی و در نهایت، وجود یک سیستم قضایی موثر، ضمانت اجرایی لازم برای اعمال قوانین را انجام می‌دهند. چهارم؛ پذیرش سطوح بالای شفافیت و بررسی موشکافانه جامعه مدنی و رسانه‌های در این زمینه ضروری است. پنجم؛ وجود یک چارچوب کنترل موثر، شامل کنترل و ممیزی داخلی و نظارت خارجی مستقل ضروری است. ششم؛ ایجاد یک سیستم کارآمد مجازات در حذف موانع موثر در برابر فساد بسیار مهم است، این سیستم باید به منظور به حداقل رساندن آسیب‌های اقتصادی و سیاسی، انعطاف‌پذیر باشد. هفتم؛ اتخاذ فناوری‌های جدید مانند دیجیتال‌سازی، کلید مبارزه با مشکلات فزاینده و دائمی فساد است. هشتم؛ برای مبارزه موثر با فساد در یک اقتصاد جهانی، همکاری بین‌المللی در زمینه‌های مختلف، از جمله طراحی و اجرای قوانین مقابله با رشوه مقامات خارجی، شفافیت در معاملات بین‌المللی و منابع طبیعی، فعالیت‌های ضدپولشویی و به اشتراک‌گذاری بیشتر اطلاعات بین‌المللی در میان مقامات مربوطه و کاهش عدم شفافیت مالکیت دارایی در خارج از کشور ضروری است.


منبع: روزنامه دنیای اقتصاد
مورخ 14 اردیبهشت 1398
روابط عمومی مرکز ملی رقابت