منو

مرکز ملی رقابت ریاست جمهوری

اخبار

در گزارش رقابت ‌پذیری جهانی سال 2018 که همه ساله توسط مجمع جهانی اقتصاد منتشر می‌شود، ایران موفق به امتیاز ۵۵ از ۱۰۰ در شاخص رقابت‌پذیری جهانی شد. رقابت‌پذیری جهانی یک ابزار سیاستی دقیق برای شناسایی اولویت‌ها و پایش پیشرفت اقتصادی کشورها است که میزان پیچیدگی اقتصاد کشورها، موانع توسعه اقتصادی و نقاط ضعف و قوت هر کشور را در قالب 12 رکن نشان می‌دهد. مجمع جهانی اقتصاد، در راستای هم‌سویی با عصر انقلاب صنعتی چهارم و لحاظ نمودن عوامل ایجادکننده بهره‌وری در این عصر، شاخص جدیدی را با عنوان شاخص رقابت‌پذیری جهانی طراحی کرده است که با وجود حفظ 12رکن رقابت‌پذیری، تغییرات عمده‌ای در سطوح متغیرهای آن مشاهده می‌شود.


. این شاخص با بازتعریف ارکان رقابت پذیری و معیارهای سنجش آن، در هر دو بعد مفهومی و محاسباتی، نگاه خود را نسبت به رقابت پذیری به روز کرده است. به دنبال تغییرات صورت گرفته در تعریف نماگرها و نحوه محاسبه امتیازها، 114 متغیری که در گزارش‌های پیشین رقابت پذیری، شاخص رقابت پذیری جهانی را تشکیل می دادند، به 98 متغیر تقلیل یافته اند که از این میان، 64 متغیر جدید هستند.


منبع: خبرگزاری تسنیم
مورخ 11 بهمن 1397
روابط عمومی مرکز ملی رقابت

logo-samandehi