منو

مرکز ملی رقابت ریاست جمهوری

اخبار

سپهر برزی مهر، دبیر سندیکای صنعت برق، در اظهار نظر نسبت به خبر مندرج در سایت مرکز ملی رقابت با موضوع "ارسال پیشنهاد تاسیس نهاد تنظیم‌گر بخش برق توسط شورای رقابت به هیئت وزیران"، با بیان اینکه نهاد تنظیم گری که شورای رقابت به دنبال تاسیس آن در حوزه صنعت برق است، مورد تایید سندیکا است،گفت: سندیکای برق سالیانی است که با کمک اتاق بازرگانی و تشکل های صنعت برق پیگیر این موضوع است که یک نهاد تنظیم گر یا رگولاتور برای صنعت برق ایجاد شود چراکه در حال حاضر، کارفرمای صنعت برق، قیمت گذار و ارائه دهنده خدمات برق، وزارت نیرو است.

وی ادامه داد: اعضای سندیکای برق معتقد هستند نهادی که خرید و فروش برق را برعهده دارد، باید نهادی متشکل از نمایندگان همه ارکان ذینفع باشد که قانون‌گذاری‌ها و مقررات‌گذاری‌ها در آن صورت بگیرد. بنابراین نهادی که قرار است ایجاد شود مورد تایید ما است. امیدواریم با ایجاد این نهاد، این چالش اقتصاد معیوب برق حل شود چراکه قیمت تمام شده از نرخ فروش تکلیفی برق بیشتر است. برزی مهر افزود: قرار است اساسنامه، شرایط اداره، شرایط تصمیم گیری و میزان نفوذ این نهاد به گونه ای تنظیم شود که بار مضاعفی به صنعت برق اضافه نکند و مشکل را حل کند.منبع:خبرگزاری ایکنا
مورخ 15 دی 1397
روابط عمومی مرکز ملی رقابت

logo-samandehi