منو

مرکز ملی رقابت ریاست جمهوری

اخبار

بانک جهانی در جدیدترین گزارش خود با عنوان «گزارش فضای کسب‌وکار 2019»، از بهبود فضای کسب‌وکار در ایران طی یک سال گذشته خبر داد و اعلام کرد: ایران در رده‌بندی جهانی میان ۱۹۰ کشور در رتبه ۱۲۸ شاخص فضای کسب‌وکار قرار گرفته است. بر اساس ارزیابی این نهاد بین المللی که بر پایه آمار مربوط به یک‌ساله منتهی به ژوئن 2018 (خرداد 97) تهیه شده است فضای کسب‌وکار در ایران بهتر شده است. بر اساس گزارش بانک جهانی، ایران امسال در شاخص کلی فضای کسب‌وکار نمره 98/58 را به‌دست آورده است که نسبت به سال قبل 34/2 واحد افزایش داشته است. شاخص کلی فضای کسب‌وکار بر پایه 10 شاخص با عناوین آغاز کسب‌وکار، کسب مجوز، ثبت داراییها، کسب اعتبارات، حمایت از سرمایه گذاری، مالیات، تجارت، اجرای قراردادها و ورشکستگی و دریافت انرژی برق محاسبه می‌شود.
این شاخص در واقع نشان‌دهنده سهولت و مناسب بودن هرکشور برای انجام فعالیت‌های اقتصادی و تجاری است. بر اساس این گزارش، از میان 10 محور کسب‌وکار وضعیت ایران در 6 محور نسبت به سال قبل بهبود پیدا کرده است که عبارتند از: ورود به کسب‌وکار، کسب مجوز، ثبت داراییها، مالیات، تجارت، و دریافت انرژی برق.

منبع:خبرگزاری تسنیم
مورخ 09 آبان 1397
روابط عمومی مرکز ملی رقابت

logo-samandehi