منو

اخبار

طبق نظر سنجی که اخیرا انجام شده است، بیش از 46 درصد از شرکت کنندگان اعتقاد داشتند که قیمت‌گذاری خودروهای داخلی به شورای رقابت سپرده شود. برنامه پایش شب گذشته در سوال خود از مردم پرسید، به نظر شما قیمت‌گذاری خودروهای تولید داخل بهتر است به کدام نهاد سپرده شود؟ 1- بازار آزاد 2- شورای رقابت 3- وزارت صمت در پایان این نظرسنجی 46.51 درصد از شرکت کنندگان عنوان کردند، بهتر است قیمت‌گذاری خودرو به شورای رقابت سپرده شود، 26/87 درصد گزینه بازار آزاد و 26.63 درصد نیز وزارت صنعت، معدن و تجارت را به عنوان نهاد مناسب برای قیمت گذاری را انتخاب کردند.وی همچنین مباحثی مثل بدهی و اضافه برداشت‌های سیستم بانکی که نشان دهنده حرکت بانک‌ها در چارچوبی خارج از مقررات و قوانین است نیز باید از سوی بانک مرکزی پیگیری و اصلاح شود.
منبع:خبرگزاری فارس
مورخ 19 شهریور 1397
روابط عمومی مرکز ملی رقابت