منو

مرکز ملی رقابت ریاست جمهوری

اخبار

روابط عمومی دریچه ای است به سوی دستاوردهای بزرگی همچون شادابی، انگیزش و پر باری نتایج سازمانی

به نظر می رسد رعایت رهبری تحول آفرین که موجب رضایت مندی و اثر بخشی سازمانی است می تواند تحول و بهبود در روابط عمومی ها را تضمین کند.علاوه بر آن تسهیل شکوفایی، رشد و توسعه افراد به طور حتم باعث توسعه سازمانی خواهد شد."27 اردیبهشت ماه" روز ملی ارتباطات و روابط عمومی را به تمامی فعالان این حوزه تبریک می گوییم و امیدواریم همواره در این صحنه پر تکاپو و پر تلاش بدرخشند و در آسیب زدایی و توسعه ساز مانی پیروز باشند.

مدیر حوزه ریاست و روابط عمومی

logo-samandehi