منو

اخبار

آقای دکتر یحیی فتحی به سمت معاونت اقتصادی و توسعه رقابت مرکز ملی رقابت منصوب شد. مراسم معارفه ایشان با حضور ریاست محترم شورا و مرکز ملی رقابت و سایر مدیران در بخش اقتصادی مرکز امروز صبح مورخ 3 اردیبهشت ماه، برگزار شد. برای ایشان و مجموعه اقتصادی مرکز در امر خطیر کارشناسی و تهیه گزارشهای ارزشمند و پربار در راستای پیشبرد اهداف عالی شورای رقابت، موفقیت روز افزون خواستاریم.
منبع: روابط عمومی
مورخ 03 اردیبهشت 1397
مرکز ملی رقابت