منو

اخبار

دکتر رضا شیوا، رئیس شورا و مرکز ملی رقابت، در دومین کنفرانس اقتصاد ایران برگزار شده توسط موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی، حضور یافت. این کنفرانس در روز شنبه مورخ ۲۵ آذر، در مرکز همایش­ های بین المللی رایزن تهران برگزار شد.

گفتنی است، دکتر سید فرشاد فاطمی،عضو شورای رقابت، نیز با شرکت در بخش اولِ جلسات ارائه نتایج پروژه های طرح جامع مطالعات اقتصاد ایران در این کنفرانس، سخنرانی خود را با موضوع "انحصار و رقابت، بخش حاکمیتی غیر دولتی، خصوصی‌سازی، محیط کسب و کار" ارائه کرد.همچنین آقای دکتر محمد حسین رحمتی، معاونت اقتصادی و توسعه رقابت مرکز ملی رقابت، با شرکت در بخش دوم جلسات با موضوع "بازار انرژی" سخنرانی داشت.