منو

مرکز ملی رقابت ریاست جمهوری

اخبار

وقوع زلزله در استان کرمانشاه و جان باختن و مصدوم شدن عده ای از هموطنان عزیزمان داغی سرد ناشدنی بر دل و جانمان نشاند و ایران را در حزنی وصف ناشدنی فرو برد . این حادثه‌ی تلخ و مصیب‌بار را به ملّت ایران و خصوصا به مردم عزیز استان کرمانشاه تسلیت عرض نموده و از درگاه ایزد یکتا برای درگذشتگان طلب آمرزش و برای بازماندگان و مصدومان طلب صبر و عافیت می نماییم.
روابط عمومی مرکز ملی رقابت