منو

اخبار

رئيس شوراي رقابت با اشاره به برخي محدوديت‌ها در واردات خودروهاي خارجي طي چند سال اخیرگفت: براساس آمارهايي كه شوراي رقابت دريافت كرده، قيمت برخي خودروهاي وارداتي بين

10تا 20درصد افزايش يافته است اما اين موضوع ارتباطي با شوراي رقابت ندارد و سازمان حمايت متولي رسيدگي به آن است.

                                             

 

رضا شيوا با بيان اينكه شوراي رقابت بررسي وضعيت واردات و عرضه خودروهاي خارجي را از اين نظر كه با برخي محدوديت‌هاي اعمال شده، آيا واردات خودروهاي خارجي به سمت انحصاري شدن پيش مي‌رود يا خير را در دستور كار قرار داده و اكنون كارشناسان مركز ملي رقابت در حال كار روي اين موضوع هستند.
وی افزود: اگر با اتمام بررسي‌ كارشناسان مركز ملي رقابت مشخص شود كه برخي واردكنندگان خودرو سهم بالايي از واردات و بازار خودروهاي خارجي داشته و اين امر منجر به شكل‌گيري تمركز و انحصار در بازار اين خودروها توسط برخي واردكنندگان شده است، شوراي رقابت براي خودروهاي وارداتي نيز همانند خودروهاي داخلي دستورالعمل تنظيم قيمت ارائه و بر بازار اينگونه خودروها نظارت خواهد كرد. چرا كه قانونگذار به شوراي رقابت اين اختيار را داده است تا در هر بازاري كه انحصار وجود داشته باشد، دستورالعمل قيمت‌گذاري ارائه كند.

منبع خبر: روزنامه همشهری

1396/06/05

روابط عمومی مرکز ملی رقابت