منو

مرکز ملی رقابت ریاست جمهوری

اخبار

آقای دکتر شیوا رئیس محترم شورا و مرکز ملی رقابت روز سه شنبه مورخ 1396/04/13 در شبکه خبر، برنامه "تیتر امشب" حضور یافتند و پیرامون چالش های قیمت گذاری خودرو در گفتگوی زنده شرکت کردند.

روابط عمومی مرکز ملی رقابت