منو

اخبار

روز یکشنبه مورخ  1395/09/28 ساعت 10 صبح جلسه ای با موضوع «بهبود سطح رقابت در خدمات زیرساختی شرکت مخابرات ایران»، در مرکز ملی رقابت با حضور ریاست محترم شورا و مهمانانی از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و دفتر  فنی و صدور پروانه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، دفتر امور زیر ساخت و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات سازمان برنامه و بودجه کشور، شرکت مخابرات ایران، دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی و همچنین برخی از اعضای هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد.


محور اصلی جلسه بررسی طرح «پیشنهاد اصلاح نظام تنظیم بازار مخابرات» که در قالب پروژه تحقیقاتی توسط آقای دکتر محمد وصال، عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف انجام گرفته، با هدف باز طراحی نظام تنظیم بازار و بررسی محورهای اساسی در خصوص نحوه تنظیم بازار و ارتقاء کیفیت رگولاتوری بود.
در پایان جلسه نیز حضار پس از سئوال و جواب، نقطه نظرات خود را ارائه دادند.