منو

اخبار

بسم الله الرّحمن الرّحیم
خداوند بزرگ را شاکرم که بار دیگر ملت غیور ایران توانست با توکل به خدای رحمان از پیچ دردناک و سهمگین فقدان رئیس جمهور شهید به سلامت عبور کند و با حضور در میدان عمل با اکثریت آراء رئیس جمهور کشور را برگزیند.
این حرکت بزرگ در این برهه به فرموده مقام معظم رهبری کاری درخشان و فراموش نشدنی است و همه‌ در افتخار و ثواب آن شریکند.
امید است این آغازِ متبرک به عظمت حرکت حسینی، انجامی جز سربلندی کشور مهدی موعود نداشته باشد.


مورخ ۱۶ تیر 1403
روابط عمومی مرکز ملی رقابت