منو

اخبار

هشتمین پیش‌نشست از «سلسله پیش‌نشست‌های اولین همایش تنظیم‌گری و سیاست‌گذاری رقابت در ایران» با موضوع "ضرورت‌ها و الزامات ایجاد نهاد تنظیم‌گر بخشی انرژی در ایران" با همکاری دانشکده اقتصاد علامه طباطبایی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی مرکز ملی رقابت، در این نشست که با حضور جمعی از صاحب‌نظران و متخصصان حوزه اقتصاد انرژی برگزار شد، در خصوص محورهایی نظیر بررسی تجربیات تجدیدساختار و تنظیم‌گری بخش انرژی در ایران، کارآمدی تنظیم‌گری در محیط با ساختار مالکیت دولتی بنگاه‌ها، نهاد تنظیم‌گر بخشی انرژی و شورای رقابت، تنظیم‌گری بخش انرژی و مسئله یارانه و موانع ایجاد نهاد تنظیم‌گر انرژی در ایران، بحث و تبادل نظر شد.

در این پیش‌نشست که روز شنبه 19 خرداد ماه برگزار شد، اساتیدی چون کیومرث حیدری، عضو هیئت علمی پژوهشگاه نیرو، فرشاد فاطمی عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف، محمد صادق قاضی زاده، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی، امیر دودابی نژاد، عضو هیئت علمی پژوهشگاه نیرو، محمد عظیم زاده آرانی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه نیرو، مرتضی زمانیان، عضو هیئت علمی دانشگاه امیرکبیر و علی نصیری اقدام، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی به ارائه سخنرانی پرداختند.

گفتنی است: پیش‌نشست "ضرورت‌ها و الزامات ایجاد نهاد تنظیم‌گر بخشی انرژی در ایران" هشتمین پیش‌نشست از سلسله پیش‌نشست های «اولین همایش تنظیم‌گری و سیاست‌گذاری رقابت در ایران» بود که در مهرماه 1403 برگزار خواهد شد.


مورخ 20 خرداد 1403
روابط عمومی مرکز ملی رقابت