منو

اخبار

اعضای کارگروه اقتصاد دیجیتال با تشکیل جلسات متعدد با هدف بازنگری دستورالعمل تلفن ثابت مصوبه 466 شورای رقابت در خصوص اصلاح مفاد دستورالعمل پیشین، به بحث و بررسی پرداختند.

به گزارش روابط عمومی مرکز ملی رقابت، کارگروه اقتصاد دیجیتال طی برگزاری جلسات متعددی با موضوع بازنگری دستورالعمل تلفن ثابت مصوبه 466 شورای رقابت، در خصوص نحوه به روزرسانی تعرفه تلفن ثابت، بهای تمام شده محاسباتی به تفکیک خدمات شرکت مخابرات که طی مصوبه ۴۶۶ شورا، این شرکت ملزم به ارائه آن در صورتهای مالی شده بود و اصلاح مفاد دستورالعمل تلفن ثابت مصوبه 466 شورا، به بررسی و تبادل نظر پرداختند.


علاوه بر آن با طرح موضوعات مربوط به شرایط دسترسی به شبکه ارتباطات ثابت و رسیدگی به شکایات مشترکین اینترنت ثابت، تصمیم گرفته شد ضمن رسیدگی موردی به شکایات، با توجه به انحصاری بودن بازار، درخصوص شرایط دسترسی فعالان به این بازار ، در جلسات آتی بحث و بررسی انجام شود. لازم به ذکر است تمام موضوعات مصوب در کارگروه اقتصاد دیجیتال، جهت تصویب نهایی و صدور رأی در شورای رقابت مطرح خواهد شد.

گفتنی است: کارگروه اقتصاد دیجیتال بر اساس رأی شورای رقابت و با هدف تسهیل و تمهید رسیدگی به رویه‌های ضد رقابتی در بازار های مرتبط با فنّاوری اطلاعات و ارتباطات و کسب و کارهای مرتبط با فضای مجازی تشکیل شده است. یکی از وظایف این کارگروه بازنگری دستورالعمل تلفن ثابت مصوبه 466 شورای رقابت مورخ 10 خرداد ماه 1400 و تهیه پیش‌نویس و اصلاحیه آن است.


مورخ 16 اسفند 1402
روابط عمومی مرکز ملی رقابت