منو

اخبار

به منظور تعیین نرخ تعرفه خدمات لکوموتیو، سلسله جلسات «هيئت كارشناسي» حمل و نقل ریلی در مرکز ملی رقابت در حال برگزاری است.

به گزارش روابط عمومی مرکز ملی رقابت؛ در سومین جلسه «هیئت کارشناسی» حمل و نقل ریلی که در مرکز ملی رقابت برگزار شد، در خصوص تعیین مؤلفه های مؤثر بر نرخ تعرفه لوکوموتیو بحث و بررسی صورت گرفت. این «هیئت کارشناسی» جلسات هفتگی خود را در مرکز ملی رقابت تا مادامی که تمامی مقادیر مرتبط با نرخ تعرفه ارائه خدمات حمل و نقل ریلی تعیین شود، ادامه خواهد داد. پس از آن نرخ نهایی تعرفه خدمات لکوموتیو در شورای رقابت مطرح و در صورت تصویب نهایی جهت اجرا به نهادهای ذیربط ابلاغ می‌شود.لازم به ذکر است «هیئت کارشناسی» حمل و نقل ریلی، با توجه به مصوبه 463 شورای رقابت و به منظور تعیین و برآورد اقلام هزینه ای و دوره بهره برداری دستگاه های لکوموتیو در مرکز ملی رقابت تشکیل شده است. در این «هیئت کارشناسی» نمایندگانی از شورای رقابت، وزارت راه و شهرسازی، شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران و انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل ریلی در مرکز ملی رقابت حضور دارند. پیش از این شورای رقابت با استناد به وجود شواهد و مستندات متعدد در خصوص بالا بودن درجه تمرکز در بازار لوکوموتیو و نیز نقش توأمان تصدی‌گری و تنظیم‌گری شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران در این بازار و بر اساس بند (5) ماده (58) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، در جلسه (463) مورخ 20 اردیبهشت 1400، وجود انحصار در عرضه خدمات نیروی کشش (لوکوموتیو) را تصویب و نیاز به تعیین سازوکار مناسب برای تنظیم تعرفه خدمات لکوموتیو را متناسب با شرایط موجود، ضروری دانست.


مورخ 7 آذر 1402
روابط عمومی مرکز ملی رقابت