منو

اخبار

در جلسه ۶۱۵ شورای رقابت، اعضا با حداکثر آراء حاضرین سپهر دادجوی توکلی را به عنوان سخنگوی این شورا منصوب کردند.

به گزارش روابط عمومی مرکز ملی رقابت در جلسه ۶۱۵ این شورا، سپهر دادجوی توکلی به عنوان سخنگوی این شورا منصوب شد. وی که پیش از این به عنوان مدیر حوزه ریاست، روابط عمومی و امور بین الملل مرکز ملی رقابت به فعالیت مشغول بود، دانش آموخته دکترای ارتباطات است.

گفتنی است دادجوی توکلی در پرونده خود مدیریت ارتباطات دستگاههای مختلف، تدریس دانشگاه و تدوین چندین کتاب را دارد.