منو

اخبار

در راستای تقویت روابط دو جانبه و نیز عضویت ایران در بریکس، پیتر ایوانف، معاونت سرویس فدرال ضد انحصار روسیه با حضور در مرکز ملی رقابت با رئیس شورا و مرکز ملی رقابت دیدار کرد. ایوانف پیرو سفر نورانی رئیس شورا و مرکز ملی رقابت به روسیه، روز شنبه ۸ مهرماه 1402 در مرکز ملی رقابت حضور یافت و طرفین پیرامون ظرفیت‌های همکاری ایجاد شده توسط بریکس و انتقال تجارب و نیز همکاری‌های دوجانبه گفت و گو کردند.


به گزارش روابط عمومی مرکز ملی رقابت؛ در این جلسه نورانی، رئیس شورا و مرکز ملی رقابت با اشاره به اهمیت توسعه روابط با روسیه و همکاری‌های دوجانبه، عضویت ایران در بریکس را فرصتی مغتنم برای گسترش مناسبات دوجانبه دانست و افزود: شورای رقابت حضور ایران را مثبت ارزیابی ‌می‌کند و در حوزه رقابت‌پذیری و انحصار پیگیر موضوع خواهد بود. وی با تأکید بر قدمت و فعالیت‌های مؤثر شورای رقابت در مقابله با انحصار در کشور به ظرفیت‌های قانونی این شورا اشاره کرد و افزود: تجربه این شورا اکنون موجب شده است که سایر نهاد‌ها و در مجموع اقتصاد کشور تحت تأثیر تنظیم‌‌گری این نهاد مستقل به سمت رقابت‌پذیری هرچه بیشتر هدایت شود. پیتر ایوانف نیز با تأکید بر فضای ایجاد شده در بریکس بر اساس توسعه همکاری‌های مشترک، با ضروری دانستن همکاری‌های مشترک گفت: این ظرفیت بزرگ برای توسعه وجود دارد که تاکنون مغفول مانده و باید بیش از پیش به آن توجه کرد. گفتنی است: در این نشست دو طرف با تبادل تجربیات مشترک بر گسترش اجرای توافق‌نامه اخیر دو دستگاه تأکید و چارچوب ملاقات‌ها و همکاری‌های آتی را مشخص نمودند.مورخ 08 مهر 1402
روابط عمومی مرکز ملی رقابت