منو

اخبار

هفدهم مرداد به قداست خون شهید صارمی فرصت مغتنمی است که مرکز ملی رقابت از تلاش همه همکاران رسانه ای در هر جایگاه و با هر رویکردی تقدیر و تشکر نماید زیرا معتقد است تنها توشه‌ی ما برای شما صف شکنانِ آگاهی، پاسخگویی است.

شورای رقابت در مسیر مقابله با رفتار‌های ضد‌ رقابتی و دفاع از حقوق همه بازیگران اقتصادی، نیاز به نقد و نظارت رسانه ها دارد. رسیدن به هدف این شورا بدون این یاری بزرگ، هرگز محقق نخواهد شد
جز این گرامیداشت و چند واژه که از اعماق اندیشه و روان این مرکز می‌تراود پیشکش دیگری به محضر این نمایندگان شایسته نداریم. 17 مرداد را گرامی می‌داریم.


مورخ 17 مرداد 1402
روابط عمومی مرکز ملی رقابت