منو

اخبار

بر اساس الحاقیه هیأت تجدید نظر، شرط موجود در بند 4 ماده 4 دستورالعمل خودرویی شورا توسط رئیس شورا و مرکز ملی رقابت ابلاغ شد.

به گزارش روابط عمومی مرکز ملی رقابت، تبصره الحاقی به بند 4 ماده 4 دستورالعمل 543 شورای رقابت، توسط رئیس شورا و مرکز ملی رقابت به وزارت صمت، خودروسازان و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان ابلاغ شد.
تبصره ابلاغی بر اساس رأی شماره 127/02/ه ت هیأت تجدید نظر شورای رقابت، به شرح زیر است:
"کسانی که دارای یک پلاک انتظامی فعال هستند وعمر خودرو موضوع پلاک مذکور بیش از 5 سال باشد از ممنوعیت فوق مستثنی هستند"

گفتنی است: هیأت تجدید نظر همچنین در جلسه 258 خود اعتراض خودروسازان را نسبت به مصوبه 543 شورای رقابت مورخ 1401/11/11 مردود اعلام کرده بود.


مورخ 27 خرداد 1402
روابط عمومی مرکز ملی رقابت