منو

اخبار

با استناد به رأی هیأت تجدید نظر شورای رقابت، اعتراض خودروسازان به مصوبه 543 خودرویی شورا، مردود اعلام شد.

به گزارش روابط عمومی مرکز ملی رقابت، هیأت تجدید نظر شورای رقابت در تجدیدنظرخواهی اعتراض خودروسازان نسبت به مصوبه 543 شورای رقابت، طی رأی 127/02/ه ت خود اعلام کرد: درخصوص تجدید نظر‌خواهی شرکت‌های ایران خودرو، مدیران خودرو، آتی موتور، بهمن موتور نسبت به دستورالعمل تنظیم بازار خودرو های سواری نظر به اینکه اولاً؛ به لحاظ اقتصادی، شاخص تمرکز بازار خودرو نشانگر درجه قدرت انحصاری بالا در بازار خودرو است و محدویت های ناشی از اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و قانون بودجه سال 1401 کل کشور و قانون ساماندهی صنعت خودرو و ممنوعیت ورود خودرو نیز بر انحصاری بودن این بازار افزوده است. بنابراین در انحصاری بودن این بازار تردیدی وجود ندارد. ثانیاً؛ به رغم ادعای تجدیدنظرخواهان، تعیین شرایط برای متقاضی خرید خودرو، با توجه به قید عبارت "مقدار وشرایط دسترسی به بازار کالاها وخدمات انحصاری"در بند 5 ماده 58 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل(44) در حیطه صلاحیت شورای رقابت می باشد. ثالثاً؛ شورای رقابت راساً اقدام به تعیین قیمت ننموده بلکه بر اساس فرمول ارایه شده توسط کارگروه خودرو مبادرت به تصویب دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری کرده و استخراج قیمت بر اساس این فرمول را به سازمان حمایت به عنوان نهاد متولی تعیین قیمت ارجاع داده است.


شایان ذکر است هیأت تجدید نظر شورای رقابت در این رأی تبصره‌ای با مضمون "کسانی که دارای پلاک انتظامی فعال هستند وعمر خودرو موضوع پلاک مذکور بیش از 5 سال باشد از ممنوعیت فوق مستثنی هستند" به بند 4 ماده 4 دستورالعمل 543 شورای رقابت الحاق داشته است.


مورخ 21 خرداد 1402
روابط عمومی مرکز ملی رقابت