منو

اخبار

علی‌رغم گزارش یکی از بخش‌های خبری صدا و سیما در خصوص مشکلات بخش ثبت نام سامانه مرکز ملی رقابت، روابط عمومی این مرکز با رد ادعای مطروحه گزارش داد این سامانه از نظر فنی و محتوایی در شرایط مطلوبی است.

این گزارش می‌افزاید سامانه مرکز ملی رقابت با اتصال به درگاه ملی خدمات دولت هوشمند، قابلیت احزار هویت داشته و از جمله سامانه‌های تعامل‌گر و مطلوب در حوزه خدمت‌رسانی است. این گزارش با رد ادعای مشکلات در ثبت شکایت، فراگیری مشکل سرعت اینترنت در بارگزاری را یکی از احتمالات طرح این ادعا دانست.
گفتنی است: ضرورت کار بررسی شکایات و ارائه نظر صالح و کارشناسی شده نیازمند دریافت اطلاعات جامع و بارگزاری دقیق از طرف شاکی است که در نظر گرفتن ضرورت تعدد مراحل ثبت اطلاعات و مستندات در امور قضاوتی، حیاتی به نظر می‌رسد. همچنین از ابتدای فروردین ماه سال جاری تا انتهای اردیبهشت ماه بیش از 760 مورد شکایت در سامانه مرکز ملی رقابت ثبت شده است که دال بر دسترسی شهروندان به سامانه مرکز ملی رقابت است.


مورخ 30 اردیبهشت 1402
روابط عمومی مرکز ملی رقابت