منو

اخبار

با توجه به مصوبه 473 شورای رقابت مورخ 1400/05/11 و مصوبه 563 مورخ 1402/02/05 در خصوص لازم الاجرا بودن مصوبه 473 و رفع ابهامات موجود به اطلاع می‌رساند که متعاقب دستور شورای رقابت، شرکت های ایران خودرو و سایپا در حال حاضر مبادرت به اجرای مصوبات مذکور کرده‌اند. بنابراین اشخاصی که ادعای تضییع حق نسبت به اجرا نشدن مصوبات مذکور از جانب این شرکت ها را دارند، مقتضی است ابتدا به شرکت های فوق مراجعه نموده و درصورتیکه به اعتراض آنها رسیدگی صورت نگیرد، جهت احقاق حق به نهادهای نظارتی مراجعه نمایند.


مورخ 17 اردیبهشت 1402
روابط عمومی مرکز ملی رقابت