منو

اخبار

به منظور پایش و نظارت بر اجرای صحیح دستورالعمل 543 شورای رقابت با موضوع خودرو، طی نامه‌ای سازمان حمایت به نظارت بر توقف رویه‌های مغایر با این دستورالعمل، مکلف شد.

به گزارش روابط عمومی مرکز ملی رقابت، محمود دودانگه، نایب رئیس شورای رقابت طی نامه‌ای به رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اعلام کرد: هرگونه رویه مغایر با دستورالعمل 543 مورخ 11/11/1401 و مصوبات این شورا از جمله تعیین یا افزایش محصولات خودروسازان توسط ایشان مجاز نمی‌باشد. لذا رویه‌های مذکور متوقف گردند.گفتنی است: با توجه به وضعیت انحصاری بازار خودروی سواری در کشور بر اساس بالا بودن شاخص‌های تمرکز؛ تقاضای انباشته در بازار؛ ممنوعیت یا محدودیت واردات طی سال‌های اخیر؛ پایین بودن قدرت انتخاب مصرف‌کنندگان؛ برخی احکام قانونی همچون ماده ۱۲ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب ۲۴/۷/۱۴۰۰؛ بند (ف) تبصره (۷) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و تبصره ۵ قانون اصلاح ماده (۱۰) قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب ۹/۹/۱۴۰۱، که وضعیت انحصاری این بازار را شدیدتر ساخته‌اند، ضمن دریافت نظرات مشورتی و پیشنهادات در کارگروه خودرو، شورای رقابت به استناد بند ۵ ماده ۵۸ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و با توجه به مفاد ماده ۲ و ماده ۷ قانون ساماندهی صنعت خودرو، در جلسه ۵۴۳ مورخ ۱۱/۱۱/۱۴۰۱ دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری را تصویب نموده است.


مورخ 30 فروردین 1402
روابط عمومی مرکز ملی رقابت