منو

اخبار

"شرکت یگانه طب پارس" در اجرای قراردادهای واردات و فروش وسایل و تجهیزات پزشکی به ارتکاب رویه ضد رقابتی اظهارات گمراه کننده، محکوم و جریمه شد.

به گزارش روابط عمومی مرکز ملی رقابت، پیرو 21 شکایت از "شرکت یگانه طب پارس" مبنی بر تخلفات گران فروشی، تبلیغات غیرواقعی، تقلب و عدم صدور فاکتور در قراردادهای واردات و فروش وسایل و تجهیزات پزشکی، شورای رقابت با بررسی کارشناسی موضوع و بر اساس ماده 61، به "شرکت یگانه طب پارس" به دلیل ارتکاب رویه ضد رقابتی اظهارات گمراه کننده، حکم به توقف رویه ضد رقابتی داد و این شرکت را به پرداخت جریمه نقدی محکوم کرد.گفتنی است روابط عمومی مرکز ملی رقابت بر اساس بند 4 ماده 61 فصل نهم قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی مکلف به اطلاع رسانی مواردی است که منجر به شفافیت بازار شده و از خسران عمومی جلوگیری می‌کند.


مورخ 7 اسفند 1401
روابط عمومی مرکز ملی رقابت