منو

اخبار

دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری، پیشنهاد کارگروه تخصصی خودرو در جلسه شماره 543 شورای رقابت مورد بحث و بررسی قرار گرفته و به اتفاق آراء مصوب گردید.

به گزارش روابط عمومی مرکز ملی رقابت؛ متعاقب انقضای مصوبه شصت و سومین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوا مورخ 1400/07/28، پس از جلسات مکرر با حضور همه ذینفعان بازار خودرو از جمله نمایندگان وزارت صمت، سازمان بورس و اوراق بهادار، خودروسازان، انجمن‌های مربوطه، بانک مرکزی و...، دستورالعمل خودرو با در نظر گرفتن جمیع جوانب به رأی گذاشته و با اتفاق آراء اعضا به تصویب رسید.

مورخ 16 بهمن 1401
روابط عمومی مرکز ملی رقابت