منو

اخبار

مرتضی جاوید با استفاده از اظهارات گمراه کننده از طریق انتشار و فروش کتاب و محصولات آموزشی با عنوان «دوپینگ مغز»، به ارتکاب رویه ضد رقابتی محکوم و جریمه شد.

به گزارش روابط عمومی مرکز ملی رقابت؛ بر اساس رأی شورای رقابت آقای مرتضی جاوید به دلیل اظهارات گمراه کننده از طریق انتشار و فروش سه جلد کتاب و سه پکیج لوح فشرده با عنوان «دوپینگ مغز» که بر روی جلد آنها عبارت «گام هایی کاملاً عملی و موثر برای تقویت بیش از ده برابر دو نیمکره مغز و قدرت های ذهنی» ذکر شده است و همچنین نامیدن خود به عنوان «سلطان حافظه ایران»، به ارتکاب رویه ضد رقابتی محکوم شد. به این ترتیب شورای رقابت بر اساس بند 3 ماده 61 قانون سیاست‌های کلی اصل 44، مرتضی جاوید را به توقف و عدم تکرار اصطلاح «تقویت بیش از ده برابری دو نیمکره مغز و قدرتهای ذهنی» و عبارات مشابه با آن ملزم همچنین به مبلغ دو میلیارد و نهصد و نود و دو میلیون ریال جریمه نقدی کرد.گفتنی است روابط عمومی مرکز ملی رقابت بر اساس بند 4 ماده 61 فصل نهم قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی مکلف به اطلاع رسانی مواردی است که منجر به شفافیت بازار شده و از خسران عمومی جلوگیری می‌کند.


مورخ 11 بهمن 1401
روابط عمومی مرکز ملی رقابت