منو

اخبار

نخستین نشست تجربه نگاری تنظیم‌گری رقابت با هدف تببین جایگاه و شناخت فرصت ها و چالش‌های شورای رقابت با همکاری مرکز ملی رقابت و اندیشکده حکمرانی شریف برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی مرکز ملی رقابت، نخستین نشست تجربه نگاری تنظیم‌گری رقابت در 19دی ماه 1401 با همکاری و میزبانی مرکز ملی رقابت و مشارکت اندیشکده حکمرانی شریف، برگزار شد.اسماعیل شجاعی، مشاور رسانه ای و فرهنگ سازی رئیس مرکز ملی رقابت، در خصوص اهدف شکل‌گیری این نشست، گفت: بایستی بر اهمیت شورای رقابت به عنوان یک نهاد تنظیم‌گر کلان بیش از پیش تأکید شود و مؤکداً باید نقش نهاد مهمی مانند شورای رقابت فراتر از تنظیم کننده دستورالعمل قیمت در اذهان باشد. در همین راستا مشاور فرهنگی و رسانه‌ای شورای رقابت، شرط تحقق سهولت کسب و کار در اقتصاد کشور و فعالیت مؤثر بخش خصوصی را تقویت شورای رقابت دانست.در ادامه این نشست، فرشاد فاطمی، عضو سابق شورای رقابت، ضمن تأکید بر استقلال شورای رقابت، گفت: این موضوع که در هر دوره 6 ساله اعضای شورای رقابت قابل عزل نیستند و نماینده دستگاه معرفی شده نیز محسوب نمی‌شوند، در زمینه تحقق استقلال شورای رقابت بسیار با ارزش است. عضو هیأت علمی دانشگاه شریف در این زمینه ادامه داد: اما فقدان بودجه مستقل برای شورای رقابت تاحدی استقلال این نهاد را مخدوش می سازد که لازم است قانون گذار این نقیصه را رفع کند.

عضو سابق شورای رقابت در خصوص تصمیم گیری در زمینه صنعت خودرو، این صنعت را وقتی رقابتی دانست که بازار داخلی در ارتباط مناسب با بازار جهانی خودرو بوده و تعرفه گذاری منطقی و عقلانی صورت پذیرد. فرشاد فاطمی در این زمینه افزود: شرایط کنونی فقط به زیان مصرف کننده است.


مورخ 20 دی 1401
روابط عمومی مرکز ملی رقابت