منو

اخبار

محسن صالحی نیا، با حکم رئیس جمهور، عضو شورای رقابت شد.

به گزارش روابط عمومی مرکز ملی رقابت، آیت الله سید ابراهیم رئیسی، طی حکمی محسن صالحی نیا را به عنوان صاحب نظر حوزه تجارت در شورای رقابت، منصوب کرد .
در حکم محسن صالحی نیا آمده است: در اجرای جزء 5 بند الف ماده 53 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایران و اجرای سیاست های کلی اصل 44قانون اساسی، بنا به پیشنهاد وزیر صنعت به موجب این حکم محسن صالحی نیا به عنوان صاحب نظر در امر تجارت به عضویت شورای رقابت منصوب می شود. 
محسن صالحی نیا که سابقه مدیرکلی صنایع ماشین‌سازی و نیروی محرکه وزارت صنایع و معادن، معاونت صنایع و امور اقتصادی وزارت صنعت معدن و تجارت و ریاست هیات عامل ایدرو را در کارنامه شغلی خود دارد، در حال حاضر رئیس هیئت‌مدیره شرکت فولاد مبارکه است.


مورخ 12 دی 1401
روابط عمومی مرکز ملی رقابت