منو

اخبار

در پی شکایت شرکت پارسی مهر نامی ایرانیان با نام تجاری"تخفیش" از شرکت آرمان فناوری هوشمند آریا، با نام‌های تجاری "تخفیفان و نت برگ"، شورای رقابت شرکت آرمان فناوری هوشمند آریا را به دلیل ارتکاب رویه ضد رقابتی جریمه و دستور به توقف رویه ضد رقابتی داد. همچنین شورای رقابت یکی شدن مالکیت دو نام تجاری "نت برگ" و "تخفیفان" را فسخ کرد.

به گزارش روابط عمومی مرکز ملی رقابت؛ شورای رقابت "تخفیفان" و "نت برگ" را به دلیل وادار کردن شرکای تجاری مشترک با "تخفیش" به استنکاف از معامله، به ارتکاب رویه ضد رقابتی محکوم و بر اساس بند 12 ماده 61 فصل نهم اصل 44 قانونی اساسی، به پرداخت جریمه نقدی ملزم کرد.در همین راستا، شورای رقابت یکی شدن مالکیت دو نام تجاری "تخفیفان" و "نت‌برگ" را موجب افزایش بیشتر تمرکز در "بازار تخفیف گروهی" دانسته و به فسخ انتقال مالکیت نام تجاری "نت برگ" به آرمان فناوری هوشمند آریا و بازگرداندن سهام واگذار شده، رأی داد.

گفتنی است: بررسی های کارشناسی مرکز ملی رقابت در حوزه کسب و کار تخفیف گروهی، نشان از تمرکز بالا و سهم غالب دو نام تجاری "تخفیفان" و "نت‌برگ" در این بازار داشته که با یکی شدن مالکیت آنها تمرکز به مراتب بالاتر نیز رفته است.


مورخ 4 دی 1401
روابط عمومی مرکز ملی رقابت