منو

اخبار

محمود دودانگه در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، در پاسخ به این پرسش که آیا شورای رقابت در زمینه نظارت بر بازار خودرو و افزایش بی‌رویه قیمت آن برنامه‌ای دارد یا خیر، گفت: بر اساس تصمیم شورای رقابت کارگروه خودرو با حضور بخش‌های ذیربط تشکیل و در این خصوص در چارچوب قانون اقدام خواهد شد..

وی ادامه داد: واقعیت این است که مطابق با قانون، شورای رقابت وظیفه ورود در بازارهای انحصاری را دارد و باید سیاست‌های مربوط در این بازارها را تعیین کند؛ یکی از بازارهای انحصاری بازار خودرو است که ضرورت مداخله شورای رقابت را می‌طلبد.




دودانگه با بیان اینکه بر اساس مصوبه فراقانونی صادره، به‌رغم انحصاری بودن بازار خودرو و تکلیف قانونی شورای رقابت در این خصوص امکان اعمال سیاست‌های بهینه از طرف شورا فراهم نبوده و اساساً یکی از دلایل آشفتگی بازار خودرو، مداخلات غیرضروری و اتخاذ تصمیمات و سیاست‌های نامناسب در این بازار می‌باشد، تأکید کرد: بر اساس قانون، سیاست‌گذاری در خصوص بازارهای غیر رقابتی به صورت تخصصی به شورای رقابت سپرده شده که با توجه به پایان اعتبار مصوبه مذکور، شورای رقابت تصمیم به ایجاد کارگروه تخصصی خودرو گرفته و مقرر شده است با حضور بخش‌های ذیربط در این خصوص تصمیم‌گیری شود.

دودانگه در پاسخ به این پرسش که به نظر شما مصوبه اخیر شورای رقابت برای ورود به بازار خودرو تا چه میزان می‌تواند آشفتگی این بازار را به ‌سامان برساند؟ گفت: بازار خودرو در شرایطی که متغیرهای مختلفی در تولید و عرضه خودرو وجود دارد؛ قطعاً تشکیل کمیته خودرو راهگشا می‌باشد تا نهایتاً با مشارکت همه ذی‌نفعان بهترین تصمیمات در خصوص بازار خودرو اخذ شود.
وی با بیان اینکه مصرف‌کنندگان باید باکمترین چالش به خودرو دسترسی داشته باشند، گفت: سازوکارهای مختلفی را می‌توان پیش‌بینی کرد که بازار به ثبات و آرامش برسد اضافه کرد: یکی از کانال‌های عرضه خودرو می‌تواند بورس باشد.


مورخ 30 آذر 1401
روابط عمومی مرکز ملی رقابت