منو

اخبار

رییس جمهور در حکمی دکتر سید محمد رضا سید نورانی را به عنوان رییس جدید شورا و مرکز ملی رقابت منصوب کردند.روابط عمومی مرکز ملی رقابت
مورخ 16 فروردین 1401