منو

اخبار

دکتر رضا شیوا، رئیس شورا و مرکز ملی رقابت، در نشست خبری امروز مورخ 11مهرماه 1400 و با حضور جمعی از خبرنگاران، به ارائه کلیاتی از اهم فعالیت‌های شورا و مرکز ملی رقابت در دوره دوم آن پرداخت. رئیس شورای رقابت در روزهای پایانی دوره تصدی خود، ضمن پاسخ‌گویی به سئوالات اختصاصی رسانه‌های مختلف، از همگی فعالان رسانه که در انعکاس صحیح مصوبات شورای رقابت نقش بسزایی داشتند، قدردانی کرد.





بزودی و با پایان دوره دوم شورای رقابت، اعضا محترم جدید معرفی و رئیس محترم شورا و مرکز ملی رقابت از بین دو عضو اقتصاددان جدید توسط اعضای شورا انتخاب و با حکم رئیس جمهور محترم منصوب خواهد شد.



منبع:روابط عمومی مرکز ملی رقابت
مورخ 11 مهر 1400