منو

اخبار

با توجه به بند 6 بخشنامه 1739836 مورخ 1396/12/15 در خصوص" موظف بودن دستگاه های اجرایی برای ارسال و دریافت مکاتبات مراجعین حقیقی و حقوقی از طریق تمام کانال های ارائه خدمات اعم از میز خدمت الکترونیکی، پرتال های دستگاهی و ..." و در راستای کاهش مراجعات به دستگاه های دولتی و صرفه جویی در هزینه های پستی و کاهش خطرات ناشی از تماس با اشیاء آلوده، سامانه مکاتبات الکترونیکی به نشانی اینترنتی emokatebe.ir در اختیار اشخاص حقیقی/ حقوقی که به شبکه دولت دسترسی ندارند قرار گرفته است که بتوانند مکاتبات و اسناد خود را به مقصد دبیرخانه های دستگاه های متصل به شبکه دولت ارسال کرده و پیامک وصول آن را دریافت نمایند. لذا بر اساس این بخشنامه کاربران برای ارتباط با شورا و مرکز ملی رقابت علاوه بر مجاری ارتباطی موجود شامل: سیستم ثبت شکایات در سایت مرکز ملی رقابت و برقراری تماس با دفتر روابط عمومی، می توانند از طریق فوق الذکر نیز اقدام به برقراری ارتباط نمایند.


روابط عمومی مرکز ملی رقابت