منو

اخبار

نشست خبري برخط (آنلاين) رئيس شورا و مركز ملي رقابت، جناب آقاي دكتر شيوا با جمعي از خبرنگاران در روز سه شنبه مورخ 30 دي ماه 99، ساعت 14 با موضوع مصوبه اخير شوراي رقابت در مورد خودرو، برگزار شد. در اين نشست علاوه بر خبرنگاران مدعو كه به صورت بر خط حضور داشتند، واحد مركزي خبر نيز در محل مركز ملي رقابت حضور داشته و خبر تصويري نيز از اين نشست مجازي تهيه شد.آقاي دكتر رضا شيوا، رئيس شوراي رقابت، با بيان اينكه افزايش قيمت خودروهاي داخلي حداقل تا پايان سال منتفي است، گفت: به دليل حفظ آرامش در بازار خودرو و اينكه تورم بخشي قابل توجه نيست، تصميم گرفته شد تا هيجان جديد به بازار وارد نشود. ايشان در نشست خبريِ سه شنبه ۳۰ دي ماه كه به صورت مجازي و از طريق اسكايپ برگزار شد، اظهار داشت: در جلسه روز گذشته شوراي رقابت تورم بخشي اعلامي خودروسازان از سوي بانك مركزي مورد بررسي قرار گرفت.

وي با بيان اينكه بررسي تورم بخشي براي وضعيت قيمتي خودروسازان براي سه ماهه پاياني سال (دي، بهمن و اسفند) بود، افزود: در نهايت با بررسي وضعيت تورم بخشي قرار بر اين شد تا هيچ افزايش تا پايان سال نداشته باشيم.

رئيس شوراي رقابت با اشاره به اينكه تورم بخشي از سوي بانك مركزي براي ايرانخودرو ۱۴.۱ درصد و براي سايپا ۱۴.۷۵ درصد اعلام شد، گفت: با توجه به افزايش نسبي بهره وري و كيفيت بايد خودروسازان حدود ۱۰ درصد افزايش قيمت مي‌دادند اما با توجه به اينكه در حال حاضر قيمت در بازار خودرو كاهشي است و اين روند ادامه پيدا مي كند، همچنين به دليل كرونا تقاضا در سال جاري پايين است، به دليل جلوگيري از ايجاد هيجان در بازار خودرو هيچ افزايش قيمتي تا پايان سال نداريم.

دكتر شيوا افزود: از اوايل امسال كه تورم لجام گسيخته‌اي داشتيم مقرر شد هر سه ماه يكبار تورم بخشي خودروسازان مورد بررسي قرار گيرد اما با توجه به اينكه تورم عمومي كاهشي بوده بنابراين تصميم گرفته شد هيچ افزايش قيمتي نداشته باشيم.

وي با بيان اينكه متناسب با وضعيت تورمي در آينده ممكن است دوره هاي بررسي قيمت گذاري خودرو از سه ماه به ۶ ماه افزايش يابد، ادامه داد: ضمن اينكه شايد شرايطي ايجاد شود كه حتي دوره افزايش خودرو حتي يكسال يكبار باشد.

رئيس شوراي رقابت ادامه داد: از سوي ديگر سازمان گسترش، وزارت صنعت و خودروسازان براي افزايش قيمت خودرو شروطي داشتند، بنابراين شرط افزايش قيمت خودرو رشد حداقل ۵۰ درصدي تيراژ توليد خودرو بود و تا زماني كه اين شرط اصلي محقق نشود هيچ افزايش قيمتي نخواهيم داشت. شيوا تاكيد كرد: حتي در صورتي كه تورم منفي در دوره هاي بعدي كاهشي باشد، قيمت خودرو نيز متناسب با آن در فرمول شوراي رقابت كاهش مي يابد.

وي درباره خودروهاي كم تيراژ و جديد خودروسازان گفت: خودروهاي كم تيراژي كه سابقه قيمتي دارند نيز هيچ افزايش قيمتي ندارند. در خصوص خودروهاي جديد توليد شده توسط خودروسان در صورتي كه قطعات آنها وارداتي باشد متناسب با دستورالعمل CKD شورا و در اگر صد درصد توليد داخل باشد قرار است با تشكيل كلينيك خودرو در آينده در خصوص آنها تصميم گيري شود.
شيوا در پاسخ به سئوالي مبني بر ورود سازمان بازرسي به فرمول جديد قيمت گذاري خودرو و درخواست تجديد نظر گفت: سازمان بازرسي به هيچ وجه مصوبه شوراي رقابت را لغو نكرد و درخواست بررسي مجدد داشت. تصميمي كه در خصوص عدم افزايش قيمت خودرو گرفت عمدتا به اين دليل بود كه تورم بخشي قابل توجه نبود.
وي گفت: تاكيد ما ايجاد آرامش در بازار خود و تداوم روند نزولي است بنابراين تصميم گرفت تا قيمت خودرو افزايش يافت.

لینک مصاحبه اختصاصی رییس شورای رقابت با اکو ایران


منبع:اکو ایران
مورخ 30 دی 1399