منو

مرکز ملی رقابت ریاست جمهوری

اخبار

طبق ابلاغيه مركز ملي رقابت به شماره 784-99-10-ص مورخ 1399/08/21، قيمت خودروهاي جديد، نظير 207 اتومات پانوراما) كه خودرو پايه آنها براساس دستورالعمل شوراي رقابت قيمت‌گذاري شده است، توسط خودروسازان انجام مي‌شود. به اين صورت كه هزينه تمام شده ناشي از حذف و اضافات قطعات و متعلقات جديد پس از تاييد حسابرس و بازرس قانوني شركت به قيمت كارخانه مصوب خودرو پايه اضافه و قيمت كارخانه خودرو جديد تعيين مي‌گردد»
منبع:روابط عمومی مرکز ملی رقابت
مورخ 24 آبان 1399
روابط عمومی مرکز ملی رقابت