منو

مرکز ملی رقابت ریاست جمهوری

اخبار

رضا شیوا رییس شورا و مرکز ملی رقابت با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری 17 شهریور ماه 1399 در خصوص قیمت گذاری خودرو اعلام کردند که قیمتی که برای خودرو ها اعلام کرده ایم عادلانه است.











منبع:خبرگزاری میزان
مورخ 18 شهریور 1399
روابط عمومی مرکز ملی رقابت