منو

مرکز ملی رقابت ریاست جمهوری

اخبار

محمدباقر نوبخت، رييس سازمان برنامه و بودجه، تاكيد كرد: با توجه به سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي، بودجه جاري سال آينده بدون وابستگي به منابع نفتي تامين خواهد شد. وی پس از نهمين جلسه شوراي بودجه، با بيان اين مطلب افزود: براساس تصميم گيري انجام شده، منابع نفتي فقط به طرح‌هاي عمراني اختصاص خواهد يافت و بدين ترتيب واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي دولت به تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي، تبديل خواهد شد. نوبخت در توضيح بيشتر اين تفاوت، گفت: در بودجه سال آينده همه دستگاه‌هاي اجرايي كه در قوانين بودجه سنوات گذشته حدود هزار دستگاه رديف بودند، به كمتر از ۱۰۰ دستگاه سياست گذار كاهش خواهد يافت و بقيه دستگاه‌ها به دستگاه‌هاي مجري تبديل خواهند شد.
معاون رييس‌جمهور افزود: بنابراين در اولين گام همه دستگاه‌هاي اجرايي به دو بخش دستگاه‌هاي سياست گذار و برنامه‌اي و دستگاه‌هاي مجري تقسيم مي‌شوند كه ما فقط بودجه دستگاه‌هاي سياست گذار را براي تصويب به مجلس ارائه مي‌كنيم و بودجه دستگاه‌هاي مجري در اسناد اجرايي كه در هيئت دولت تصويب و ابلاغ مي‌شود، تعيين خواهد شد. رييس سازمان برنامه و بودجه كشور با بيان اينكه البته اسناد بودجه دستگاه‌هاي مجري، جهت اطلاع مجلس همراه با لايحه بودجه ارائه خواهد شد، گفت: در اين رويكرد بودجه استانداري‌ها به عنوان دستگاه‌هاي سياست گذار ديده شده اند و بودجه دستگاه‌هاي مجري هر استان زير نظر شوراي بودجه كه با حضور استاندار و رييس سازمان برنامه و بودجه آن استان تشكيل مي‌شود، تخصيص خواهد يافت.


منبع: پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان برنامه و بودجه
مورخ 2 مهر 1398
روابط عمومی مرکز ملی رقابت