منو

مرکز ملی رقابت ریاست جمهوری

اخبار

دکتر حسین ساسانی،کارشناس اقتصادی، حذف چهارصفر از پول ملی را اقدامی صحیح و در راستای کاهش هزینه های محاسباتی و آسانی در ثبت اعداد و ارقام پولی عنوان کرد و گفت: این اقدام یک تغییر ملی است و برای موفقیت در اجرای آن ضروری است تا ابعاد همه جانبه آن برای جامعه تشریح شود تا با همکاری آنها به نتایج مطلوب برسیم. این تحلیلگر توسعه پایدار در این زمینه افزود: موفقیت این اقدام در گرو عواملی از جمله زمان مناسب و همچنین در نظر گرفتن مجموع شرایط و تاثیرگذاری و تاثیرپذیری آن بر متغیرهای اقتصادی است.

به عنوان مثال پس از آنکه ترکیه صفر را از پول ملی خود حذف کرد به صورت موازی سعی کردند که تورم را کاهش و رشد اقتصادی را بالا ببرند. ساسانی ادامه داد: اقتصاد و مولفه های آن یک سیستم زنده است که اجزا آن بر هم تاثیر می‌گذارند و تاثیر می پذیرند. بنابراین با توجه به این مسئله مهم، حذف چهار صفر به عنوان یکی از پازل‌های یک برنامه جامع اقتصادی، می‌تواند اقدامی موثر باشد. در کنار این اقدام، ضروری است اقدامات مکملی همچون کاهش نرخ تورم، افزایش قدرت خرید و افزایش سرمایه گذاری های خارجی در دستور کار قرار گیرد تا نتایج مطلوبی از آن به دست آید.


منبع:روزنامه دنیای اقتصاد
مورخ 20 مرداد 1398
روابط عمومی مرکز ملی رقابت