منو

مرکز ملی رقابت ریاست جمهوری

اخبار

رای قاطع شرکت کنندگان در نظرسنجی برنامه مناظره شبکه یک سیما در روز جمعه مورخ 25 مردادماه، به گزینه دوم یعنی نارضایی مردم نسبت به قیمت گذاری دستوری توسط ستاد تنظیم بازار، به وضوح نشان می‌دهد که مردم از قیمت‌گذاری دستوری ناراضی هستند. این برنامه با موضوع بررسی عملکرد و روش های ستاد تنظیم بازار برای کنترل قیمت‌ها با حضور محمدرضا کلامی(مدیرکل دفتر برنامه ریزی، توزیع و تنظیم بازار وزارت صمت) و معصومه آقاپور علیشاهی(نماینده مجلس شورای اسلامی) به عنوان موافقان قیمت‌گذاری دستوری و نیز سید مصطفی صفاری(استاد دانشگاه) و علی میرزاخانی(اقتصاددان) به عنوان مخالفان این سیاست برگزار شد.

نگاهی به نقطه نظرات مطرح شده در برنامه مناظره نشان می‌دهد، موافقان قیمت‌گذاری در شرایطی که بارها از عبارت جنگ اقتصادی استفاده کردند، اما به هیچ عنوان قبول نمی‌کنند که سیاست‌گذاری اشتباه و قیمت‌گذاری تحمیلی برای تولیدکنندگان، خود عامل اصلی هجوم تقاضای سفته بازانه و التهابات بوده است. در مقابل، مخالفان قیمت‌گذاری نیز بر این موضوع تاکید داشتند تا زمانی‌که تفکر قیمت گذاری به بهانه حمایت از مصرف کننده در اقتصادمان وجود داشته باشد، نمی توان براساس الگوهای موفق دنیا بر مشکلات غلبه کرد.


منبع:خبرگزاری تسنیم
مورخ 27 مرداد 1398
روابط عمومی مرکز ملی رقابت