منو

مرکز ملی رقابت ریاست جمهوری

اخبار

با تصویب مجلس، صندوق توسعه ملی از ابتدای تاسیس و تشکیل مشمول حکم مندرج در ماده ۳۶ قانون رفع موانع تولید رقابت‌ پذیر و ارتقای نظام مالی می‌شود. نمایندگان مجلس شورای اسلامی، در جلسه‌ای علنی طرح استفساریه‌ ماده ۳۶ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور را بررسی کردند. موضوع استفساریه عبارت است از اینکه آیا بر اساس حکم مندرج در ماده ۳۶ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1/2/1394، صندوق توسعه ملی از ابتدای تشکیل مشمول حکم مذکور می‌باشد؟در پاسخ نیز نمایندگان مجلس ماده ۳۶ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور را به شرح زیر اصلاح کردند: سود و زیان ناشی از تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی صندوق توسعه ملی از ابتدای تاسیس آن از پرداخت مالیات معاف می‌باشد.


منبع:خبرگزاری ایسنا
مورخ 8 مرداد 1398
روابط عمومی مرکز ملی رقابت