منو

مرکز ملی رقابت ریاست جمهوری

اخبار

شورای نگهبان ایراداتی را به طرح ساماندهی خودرو، وارد دانسته است. بنابراین این طرح برای رفع ایرادات شورای نگهبان باردیگر به مجلس بازگردانده می‌شود. بندهایی از مصوبه «طرح ساماندهی خودرو» عبارتند از: خروج دولت از بنگاه‌داری، بازگشت شورای رقابت به فرآیند قیمت‌گذاری محصولات خودروسازان و الزام آنها به ارائه قیمت تمام شده، اعلام درصد سود و قیمت قطعی در زمان فروش به شورای رقابت و مباحث مرتبط با رقابت‌پذیری، کاهش تعرفه ورودی خودروهای وارداتی، اعلام تعرفه صفر برای ورود خودروهای هیبرید و الزام دولت به ایجاد سازوکارهای لازم برای تولید خودروهای برقی هیبریدی ظرف ۵ سال از زمان تصویب این قانون و بحث اسقاط خودروهای فرسوده توسط خودروسازان.بر همین اساس فریدون احمدی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، در کنار بحث صفر کردن تعرفه هیبریدی‌ها، دو بند از طرح ساماندهی خودرو را مستعد ایراد شورای نگهبان دانست. وی افزود: بحث تکلیف دولت به خروج از بنگاه‌داری در صنعت خودرو نیز می‌تواند یکی دیگر از ایرادات شورای نگهبان باشد؛ چرا که با توجه به قوانین بالا دستی کشور این مصوبه می‌تواند مغایر اصل ۴۴ قانون اساسی باشد. به اعتقاد احمدی، احتمال دارد الزام خودروسازان به ارائه قیمت تمام شده، درصد سود و قیمت قطعی در زمان فروش به شورای رقابت، (به این دلیل که به نوعی علنی کردن اطلاعات محرمانه خودروسازان است) ایراد دیگر شورای نگهبان به طرح ساماندهی بازار خودرو باشد.منبع:روزنامه دنیای اقتصاد
مورخ 19 تیر 1398
روابط عمومی مرکز ملی رقابت