منو

مرکز ملی رقابت ریاست جمهوری

اخبار

علی رغم اعلام رسمی و پيرو نامه ارسال شده به رئيس محترم شبكه يك سيما مورخ 97/8/23 به شماره ٩٣٤-٩٧-١٠-ص (تصوير زير)، با موضوع "ذهنيت ايجاد شده در رابطه با مجازات سوء استفاده‌كنندگان از انحصار پوشك" در برنامه پايش، همچنين طی پيگيری های صورت ‌گرفته و درخواست از تهيه‌كننده محترم اين برنامه، متأسفانه از زمان دريافت نامه مذكور تاكنون، هيچ‌گونه اطلاع رسانی ای در برنامه پايش مبنی بر اعلام نظر آقای دكتر شيوا، رياست شورا و مركز ملي رقابت، صورت نگرفته است. علاوه بر آن در برنامه پايش مورخ 98/3/26 مجددا موضوع انحصار در پوشك و عدم پاسخگويی توسط رياست شورا و مركز ملی رقابت مطرح شده است كه اين موضوع خلاف واقع اعلام می گردد.

روابط عمومی مرکز ملی رقابتمورخ 29 خرداد 1398
روابط عمومی مرکز ملی رقابت