منو

مرکز ملی رقابت ریاست جمهوری

اخبار

چهل و چهارمین جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی، به ریاست معاون اول رئیس جمهور در روز دوشنبه مورخ 20 خرداد 98، برگزار شد. اسحاق جهانگیری در این جلسه با تأکید بر این که آسیب شناسی تخلفات صورت گرفته باید با جدیت و دقت هر چه بیشتر دنبال شود، گفت: در مبارزه با فساد نباید تعلل و سستی به خود راه دهیم و باید با جدیت در این مسیر گام برداریم و در عین حال از عملکرد نظام در امر مبارزه با فساد قاطعانه دفاع کنیم. وی اصلی ترین راه مبارزه با فساد و تخلفات اقتصادی را شفافیت دانست و افزود: اگر فرایندها اصلاح شود و عملکردها در معرض دید عموم جامعه باشد، از بسیاری تخلفات و سوء‌استفاده ها جلوگیری خواهد شد.

معاون اول رئیس جمهور با بیان این که بخش زیادی از تخلفات و سوء‌استفاده ها در نظام پولی و بانکی کشور اتفاق می‌افتد، گفت: بانک مرکزی باید به عنوان اصلی ترین دستگاه ناظر بر عملکرد بانک های عامل، با اقتدار کامل در انتخاب مدیران حرفه ای و اعضای هیئت مدیره بانک ها که دارای صلاحیت اخلاقی و تخصصی هستند، عمل کند و در مبارزه با فساد و تخلفات جدی باشد. معاون اول رئیس جمهور، از دبیرخانه ستاد نیز خواست برنامه آسیب شناسی علل وقوع فساد را با جدیت هر چه بیشتر دنبال کند و راهکارها و پیشنهادات لازم برای شناسایی گلوگاه های فسادخیز و نیز اصلاح فرایندها را در جلسات بعدی ارائه نماید.منبع:خبرگزاری ایرنا
مورخ 21 خرداد 1398
روابط عمومی مرکز ملی رقابت