منو

مرکز ملی رقابت ریاست جمهوری

اخبار

مجمع جهانی اقتصاد، برای چهلمین سال متوالی، شاخص رقابت‌پذیری اقتصادی کشورهای جهان را از نظر معیارهایی چون سرمایه انسانی، مهارت کارکنان، انعطاف‌پذیری، میزان باز بودن اقتصاد و نوآوری منتشر کرد. در این رده‌بندی، ۱۴۰ کشور جهان، بر حسب ۹۸ شاخص در ۱۲ دسته، رده‌بندی شده‌اند. در آمارهای جدید مجمع جهانی اقتصاد، شاخص رقابت پذیری عددی بین صفر تا ۱۰۰ است که در آن صفر به معنای کمترین میزان رقابت‌پذیری و ۱۰۰ به معنای بیشترین میزان رقابت‌پذیری است. در آمارهای اعلام شده، ایران از نظر شاخص رقابت‌پذیری اقتصادی با یک رتبه کاهش در رده هشتاد و نهم جهان قرار گرفته است.
هر چند که امتیاز ایران در مقایسه با سال گذشته 4/0 درصد بیشتر شده و به 9/54 رسیده است، اما در مقایسه با رتبه سال گذشته خود، با یک رتبه کاهش، بالاتر از کشورهایی چون مصر، تاجیکستان و پاکستان و پایین‌تر از کشورهای اکراین، اکوادور و تونس قرار گرفته است. در همین زمینه، قدرت‌اله امام وردی، اقتصاددان، تحریم‌ها، عدم حضور شرکت‌های خارجی در کشور و رانت و فساد را ازعوامل موثر بر جایگاه نازل اقتصاد ایران ذکر کرده است.


منبع:خبرگزاری ایسنا
مورخ 13 خرداد1398
روابط عمومی مرکز ملی رقابت